Kemikalieplan

Ta fram en kemikalieplan för Kristianstads kommun

Framtagande av en kemikalieplan för kommunen som talar om hur vi som kommun ska agera när det gäller farliga kemikalier. Planen ska ge riktlinjer för produktval och vara ett stöd för upphandling, projektering med mera. Underlag ska tas fram som:

  1. Innehåller riktlinjer och/eller en lista med ämnen eller ämnesegenskaper som vi ska undvika.
  2. Klargör vilka färdiga kriterier/märkningar som kan användas vid upphandling för att få ”godkända produkter”. Det kan t.ex. vara verktyg som BASTA för byggvaror, upphandlingsmyndighetens miljökrav och Svanen för andra produkter.

Arbetet med kemikalieplanen skulle genomförts under år 2016. Eftersom Miljösamverkan Skåne beslöt att starta upp en arbetsgrupp för kommuner som ska ta fram lokala kemikalieplaner har vi valt invänta det projektet. Tidplanen har därför reviderats. Det innebär att ett förslag till kemikalieplan ska tas fram under år 2017.

Resultat

Arbete uppstartat inom Miljösamverkan Skåne.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.