Värdefulla och hotade arter

Vi ska driva ett aktivt arbete för att uppnå en gynnsam bevarandestatus för de rödlistade arter som finns i kommunen.

Delmål

Ansvarsarter

Delmål SE.1.1.1

Lokala ansvarsarter är arter som är nationellt hotade och som har enda eller ett av sina viktigaste utbredningsområden i Kristianstads kommun.

Trend:  1 av 4 indikatorer har en positiv trend

Andra känsliga arter

Delmål SE.1.1.2

Utöver de utpekade ansvarsarterna för Kristianstads kommun har vi tillsammans med Nordöstra Skånes fågelklubb följt flera arter knutna till olika biotoper.

Trend:  1 av 4 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.