Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbarometern

Projekt SE

I Miljöbarometern kan du följa hur miljötillståndet i kommunen utvecklas. Där finns miljöindikatorer som var och en säger något om miljötillståndet i kommunen. Det finns massor av intressant statistik över till exempel utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet. Utvecklingen redovisas med hjälp av diagram, tabeller och symboler.

Syftet med Miljöbarometern är att intresserade medborgare, politiker och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar. Uppdatering och komplettering av nyckeltalen sker kontinuerligt.

Välkommen att se dig omkring på sidorna!

Uppdaterad: 2024-01-29