Miljöbarometern

I Miljöbarometern kan du följa hur miljötillståndet i kommunen utvecklas. Där finns miljöindikatorer som var och en säger något om miljötillståndet i kommunen. Det finns massor av intressant statistik över till exempel utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet. Utvecklingen redovisas med hjälp av diagram, tabeller och symboler.

Syftet med Miljöbarometern är att intresserade medborgare, politiker och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar. Uppdatering och komplettering av nyckeltalen sker kontinuerligt.

Välkommen att se dig omkring på sidorna!

Följ miljöutvecklingen i Kristianstad

Mångfalden i miljön

Huvudområde SE.1
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Trend:  4 av 6 indikatorer har en positiv trend

God vattenstatus

Huvudområde SE.2
Bedömning: Målet blir svårt att nåMålet blir svårt att nå
Trend:  4 av 20 indikatorer har en positiv trend

Giftfria varor och säkra miljöer

Huvudområde SE.3
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Trend:  7 av 9 indikatorer har en positiv trend

Hållbar bebyggd miljö

Huvudområde SE.4
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Trend:  5 av 8 indikatorer har en positiv trend

Klimat och luft

Huvudområde SE.5
Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Trend:  26 av 29 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.