Miljöbarometern

I Miljöbarometern kan du följa hur miljötillståndet i kommunen utvecklas. Där finns miljöindikatorer som var och en säger något om miljötillståndet i kommunen. Det finns massor av intressant statistik över till exempel utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet. Utvecklingen redovisas med hjälp av diagram, tabeller och symboler.

I våra miljömål ingår det ett åtgärdsprogram för perioden 2016-2020. I miljöbarometern kan du gå in och följa statusen för de olika åtgärderna.

Syftet med Miljöbarometern är att intresserade medborgare, politiker och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar. Uppdatering och komplettering av nyckeltalen pågår.

Välkommen att se dig omkring på sidorna!

Följ miljöutvecklingen i Kristianstad

Mångfalden i miljön

Huvudområde SE.1
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Trend:  5 av 16 indikatorer har en positiv trend

God vattenstatus

Huvudområde SE.2
Bedömning: Målet blir svårt att nåMålet blir svårt att nå
Trend:  4 av 20 indikatorer har en positiv trend

Giftfria varor och säkra miljöer

Huvudområde SE.3
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Trend:  7 av 9 indikatorer har en positiv trend

Hållbar bebyggd miljö

Huvudområde SE.4
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Trend:  5 av 8 indikatorer har en positiv trend

Klimat och luft

Huvudområde SE.5
Bedömning: Målet ser ut att uppnåsMålet ser ut att uppnås
Trend:  25 av 28 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.