Giftfria varor och säkra miljöer

Vi ska arbeta för en giftfri produktion och konsumtion i kommunen genom att:

  • verka för att näringslivet minskar sin användning av farliga ämnen
  • ta fram en kemikalieplan och prioritera giftfria offentliga miljöer för barn
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Delmål

Minskad komsumtion av farliga ämnen

Delmål SE.3.1
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Hållbar konsumtion och produktion av livsmedel

Delmål SE.3.2
Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Förorenade områden

Delmål SE.3.4
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Skyddande ozonskikt

Delmål SE.3.5

Säker strålmiljö

Delmål SE.3.6
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.