Gå direkt till sidans innehåll

Mångfalden i miljön

Huvudområde SE. 1

Kristianstads kommun är en av de mest art- och upplevelserika kommunerna. Att bevara en biologisk mångfald är viktigt för att ekosystem ska fungera och bland annat rena vatten och luft eller pollinera våra grödor. Biologisk mångfald är även bra för folkhälsan där många naturmiljöer är betydelsefulla för rekreation och friluftsliv.

Det är viktigt att:

  • stärka statusen för hotade arter i kommunen med fokus på lokala ansvarsarter och naturmiljöer
    som sandhed, sandstäpp, kalkrika ädelskogsmiljöer och kalkrika kärr
  • behålla och förstärka ekosystemtjänster
  • vidareutveckla ett rikt friluftsliv som bygger på hållbart nyttjande, tillgänglighet och stimulerar till fysisk aktivitet
Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2024-01-25