Klimat och luft

Vi ska fortsätta vara en aktiv klimatkommun genom att:

  • hela kommunkoncernen blir fossilbränslefri

Statistik för utsläpp av olika luftföroreningar tas fram av länsstyrelserna i Sverige och publiceras med 2 års eftersläpning.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Delmål

Minskade utsläpp av växthusgaser

Delmål SE.5.1
Trend:  6 av 9 indikatorer har en positiv trend

Energianvändning

Delmål SE.5.2
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Produktion av förnybar energi

Delmål SE.5.3
Trend:  9 av 9 indikatorer har en positiv trend

Förbättrad luftkvalitet

Delmål SE.5.5
Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Minskad försurning

Delmål SE.5.6
Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.