Gå direkt till sidans innehåll

Klimat och luft

Huvudområde SE. 5

Allt levande är beroende av en ren luft. Att andas in föroreningar i luften påverkar hälsan negativt och kan bidra till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Luftföroreningar orsakar även ekonomiska förluster genom korrosion, och gör att material som metaller, plast och kalksten bryts ned snabbare. Dessutom skadas skogens träd och jordbrukets grödor av marknära ozon. Luftföroreningar kostar samhället stora summor pengar, i form av exempelvis sjukvård, skördebortfall och reparationsarbeten. Utsläpp av luftföroreningar som sker lokalt, exempelvis från industrianläggningar, fordon och vedeldade hus påverkar luften i närområdet. Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon, kan dock transporteras långa avstånd och över nationsgränser. Det är viktigt att främja utvecklingen av klimatsmart teknik och vara öppen för innovationer inom energisektorn så att energieffektiviseringen, produktionen och användningen av förnybar energi ökar.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås
Uppdaterad: 2024-01-17