Klimat och luft

Vi ska fortsätta vara en aktiv klimatkommun genom att främja utvecklingen av klimatsmart teknik och vara öppen för innovationer inom energisektorn så att energieffektiviseringen, produktionen och användningen av förnybar energi ökar.

Statistik för utsläpp av olika luftföroreningar tas fram av länsstyrelserna i Sverige och publiceras med 2 års eftersläpning. Nu presenteras 2020 års uppgifter, uppgifter för 2021 väntas bli tillgängliga i slutet av juni 2023.

Bedömning: Målet ser ut att uppnås Målet ser ut att uppnås

Delmål

Minskade utsläpp av växthusgaser

Delmål SE.5.1
Trend:  7 av 9 indikatorer har en positiv trend

Energianvändning

Delmål SE.5.2
Trend:  5 av 5 indikatorer har en positiv trend

Produktion av förnybar energi

Delmål SE.5.3
Trend:  9 av 9 indikatorer har en positiv trend

Förbättrad luftkvalitet

Delmål SE.5.5
Trend:  2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Minskad försurning

Delmål SE.5.6
Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.