Gå direkt till sidans innehåll

Hållbar bebyggd miljö

Huvudområde SE. 4

Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Den kommunala översiktsplaneringen är ett avgörande verktyg för att nå flera delar inom hållbar bebyggd miljö. Det är också i den fysiska planeringen som risken för konflikter mellan olika målområden tydliggörs. Därför är det viktigt med tydliga ställningstaganden i den fysiska planeringen. Hållbar samhällsbyggnad är central del i arbetet med klimat och miljö och för att nå en hållbar utveckling. Grön samhällsbyggnad ska bidra till att markanvändningen sker på ett sätt så att miljö- och klimataspekter integreras i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2023-05-03