Gå direkt till sidans innehåll

Hållbar planering

Delmål SE. 4. 1

Fysisk planering handlar om att samhället och enskilda personer ska komma överens om bästa sättet att använda mark och vatten i framtiden. Målet är att den bebyggda miljön ska erbjuda en god vistelsemiljö för alla, med hälsofrämjande och säkra miljöer som bygger på en hållbar resurshushållning.

För att skapa förutsättningar för hållbar planering är det viktigt att anpassa samhället till klimatförändringar. Utan klimatanpassning riskerar stora värden att förloras. Att planera för klimatanpassning och genomföra åtgärder kan därför ses som resurshushållning både för enskilda och det allmännas intressen. I den bebyggda miljön är de största riskerna med klimatförändringar kopplade till översvämningsrisker och höjd havsnivå.

Uppdaterad: 2022-05-17