Avfall

Avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras. Dessutom ska den totala mängden avfall och dess farlighet minska.

Indikatorer

Total mängd kommunalt avfall per kommuninvånare

Indikator SE.4.5.9

Total mängd kommunalt avfall per kommuninvånare och år.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Insamlad mängd av olika avfallsslag

Indikator SE.4.5.7

Mängd insamlat avfall i olika avfallsslag fördelat per kommuninvånare (kg/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Insamling av farligt avfall

Indikator SE.4.5.6

Insamling av farligt avfall per kommuninvånare

Behandling av kommunalt avfall

Indikator SE.4.5.8

Behandling av kommunalt avfall fördelat per kommuninvånare (kg/år)

Mängd kommunalt avfall till deponi

Indikator SE.4.5.5

Mängd hushållsavfall till deponi i kg per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011

Rötrest som återförs i kretsloppet

Indikator SE.4.5.3

Rötrest som återförs i kretsloppet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007

Rötat material i Karpalund

Indikator SE.4.5.4

Mängd material som används för biogasproduktion i Karpalunds biogasanläggning.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.