Gå direkt till sidans innehåll

Anläggande av våtmarker

Delmål SE. 1. 9

Tillsammans med markägare vill vi anlägga nya våtmarker för att fånga upp näringsämnen och för att öka den biologiska mångafalden i landskapet.

Våtmarkerna förser oss med viktiga ekosystemtjänster som att binda och lagra kol, rena vatten, fungera som översvämningsskydd och bidra med biologisk produktion. Därför är det är viktigt att återskapa våtmarker i odlings- och skogslandskap. I odlingslandskapet har våtmarkerna en viktig roll att spela för att fånga upp näringsämnen och i skogen kan de fånga upp humusämnen. För groddjur är tillgången till våtmarker viktig och här kan ett lokalt hot vara att grundvattennivåer sänks och bidrar till att torka ut vattensamlingar.

Uppdaterad: 2023-09-11