Gå direkt till sidans innehåll

Friluftsliv och information

Delmål SE. 1. 8

Under 2020–2022 kommer en friluftsplan för hela kommunen att tas fram. Kultur- och fritidsförvaltningen leder det förvaltningsövergripande arbetet som också involverar föreningsliv samt övriga lokala och regionala aktörer med bäring på friluftslivet.

Det finns unika förutsättningar för ett varierat friluftsliv. Det är en målsättning att ta fram en friluftsplan för kommunen som också har inriktning på hållbart friluftsliv. Besökplatserna och naturum Vattenriket erbjuder information och guidar till friluftsupplevelser. De bidrar också till att kommuninvånarna får mer kunskap om den värdefulla naturen som finns i kommunen. Fortsatta satsningar på naturum, besökplatser och leder är viktigt både för att öka medvetenheten om vår miljö och för att stimulera till ett aktivt friluftsliv.

Uppdaterad: 2023-02-28