Gå direkt till sidans innehåll

Antal besökare på naturum

Indikator SE. 1.8. 2

Vattenrikets besökscenter naturum Vattenriket ligger mitt i staden Kristianstad och mitt i biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Vår förhoppning är att locka många besökare till utställningen och olika aktiviteter.

Antal besökare på naturum per år

Datakälla: Kommunledningskontoret
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
80558 antal (2022)

Kommentar

Naturum Vattenriket invigdes år 2010. Första året var det många nationella och internationella konferenser på naturum. Därfter har besökantalet legat stabilt över 100 000 besökare per år. Det är positivt att naturum och verksamheten där bidrar till ett ökat intresse för de naturvärden som finns i kommunen.

Uppdaterad: 2023-02-28