Gå direkt till sidans innehåll

Antal besökare på naturum

Indikator SE. 1.8. 2

Vattenrikets besökscenter naturum Vattenriket ligger mitt i staden Kristianstad och mitt i biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Vår förhoppning är att locka många besökare till utställningen och olika aktiviteter.

Antal besökare på naturum per år

Rad-id Datum Värde (antal)

0

2010

13040

1

2011

160000

2

2012

115525

3

2013

110000

4

2014

130000

5

2015

117001

6

2016

104040

7

2017

102012

8

2018

100370

9

2019

95422

10

2020

44080

11

2021

42299

12

2022

80558

Datakälla: Kommunledningskontoret

Kommentar

Naturum Vattenriket invigdes år 2010. Första året var det många nationella och internationella konferenser på naturum. Därfter har besökantalet legat stabilt över 100 000 besökare per år. Det är positivt att naturum och verksamheten där bidrar till ett ökat intresse för de naturvärden som finns i kommunen.

Uppdaterad: 2023-02-28