Gå direkt till sidans innehåll

Antal besöksplatser i Vattenriket

Indikator SE. 1.8. 1

Biosfärkontor Kristianstads vattenrike har under många år bedrivit ett mycket aktivt och framgångsrikt arbete med att bevara och förbättra den biologiska mångfalden i Helgeåns avrinningsområde inom Kristianstads kommun. Målet med verksamheten är att bevara och utveckla de ekologiska och kulturhistoriska värdena, men även att kunna utnyttja dessa på ett uthålligt och varsamt sätt. Här finns ett ekomuseum med besöksplatser. Mer än 150 000 besökare per år besöker de olika besöksplatserna.

Antal besöksplatser i Kristianstads Vattenrike

Datakälla: Biosfärkontor Kristianstads Vattenrike
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet:
5,0 stycken (2022)
Utgångsvärde:
9,0 stycken (2008)

Kommentar

Få platser i Sverige har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Här finns många platser att besöka. Under en period låg mycket fokus på att göra fler besökplatser tillgängliga för alla. Det innebär att flera besöksplatser anpassats för personer med funktionsnedsättningar. Breda ekspångar, handikapptoaletter, fiskebrygga och en fantastisk badbrygga ut i Hanöbukten är några av satsningarna. Detta gäller till exempel Norra lingenäset, Ekenabben, Håslövs ängar, Furuboda dynområde och Pulken. Under 2010 tillkom Naturum som besöksplats.

Mellan 2005 och 2008 togs ett antal platser som varken hade vägvisning eller information bort som besöksplatser. Därför gick "kurvan” ner, trots att det har skett en kvalitetsförbättring av besöksplatserna.
De senaste åren har fler besökplatser fått nya utställningar.

Kontakt
  • Ebba Trolle, Biosfärkontoret
Uppdaterad: 2023-02-28