Gå direkt till sidans innehåll

Antal besöksplatser i Vattenriket

Indikator SE. 1.8. 1

Biosfärkontor Kristianstads vattenrike har under många år bedrivit ett mycket aktivt och framgångsrikt arbete med att bevara och förbättra den biologiska mångfalden i Helgeåns avrinningsområde inom Kristianstads kommun. Målet med verksamheten är att bevara och utveckla de ekologiska och kulturhistoriska värdena, men även att kunna utnyttja dessa på ett uthålligt och varsamt sätt. Här finns ett ekomuseum med besöksplatser. Mer än 150 000 besökare per år besöker de olika besöksplatserna.

Antal besöksplatser i Kristianstads Vattenrike

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

1995

8,0

1

Totalt

2000

12

2

Totalt

2005

30

3

Totalt

2008

21

4

Totalt

2009

21

5

Totalt

2010

22

6

Totalt

2011

22

7

Totalt

2012

22

8

Totalt

2013

22

9

Totalt

2014

22

10

Totalt

2015

22

11

Totalt

2016

22

12

Totalt

2017

22

13

Totalt

2018

22

14

Totalt

2019

22

15

Totalt

2020

22

16

Totalt

2021

22

17

Totalt

2022

22

18

Handikappanpassade

1999

5,0

19

Handikappanpassade

2008

9,0

20

Handikappanpassade

2009

9,0

21

Handikappanpassade

2010

11

22

Handikappanpassade

2011

7,0

23

Handikappanpassade

2012

7,0

24

Handikappanpassade

2013

7,0

25

Handikappanpassade

2014

7,0

26

Handikappanpassade

2015

5,0

27

Handikappanpassade

2016

5,0

28

Handikappanpassade

2017

5,0

29

Handikappanpassade

2018

5,0

30

Handikappanpassade

2019

5,0

31

Handikappanpassade

2020

5,0

32

Handikappanpassade

2021

5,0

33

Handikappanpassade

2022

5,0

Datakälla: Biosfärkontor Kristianstads Vattenrike

Kommentar

Få platser i Sverige har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Här finns många platser att besöka. Under en period låg mycket fokus på att göra fler besökplatser tillgängliga för alla. Det innebär att flera besöksplatser anpassats för personer med funktionsnedsättningar. Breda ekspångar, handikapptoaletter, fiskebrygga och en fantastisk badbrygga ut i Hanöbukten är några av satsningarna. Detta gäller till exempel Norra lingenäset, Ekenabben, Håslövs ängar, Furuboda dynområde och Pulken. Under 2010 tillkom Naturum som besöksplats.

Mellan 2005 och 2008 togs ett antal platser som varken hade vägvisning eller information bort som besöksplatser. Därför gick "kurvan” ner, trots att det har skett en kvalitetsförbättring av besöksplatserna.
De senaste åren har fler besökplatser fått nya utställningar.

Kontakt
  • Ebba Trolle, Biosfärkontoret
Uppdaterad: 2023-02-28