Gå direkt till sidans innehåll

Skyddade områden

Delmål SE. 1. 4

Skydd av värdefulla naturområden är viktigt både för att skydda hotade arter och för att gynna friluftslivet.

Kristianstads kommun har en oerhört rik natur både när det gäller variation av naturtyper och sällsynta arter. Många arter är hotade ur ett nationellt perspektiv och har viktiga utbredningsområden i kommunen. En av de viktigaste utmaningarna i hållbarhetsarbetet är därför att utveckla förutsättningar som kan bevara och gynna den biologiska mångfalden. Det är viktigt att arbeta både med åtgärder som direkt gynnar enskilda arter och med åtgärder som skyddar områden som rymmer många hotade arter.

Ansvarig organisation
Uppdaterad: 2024-01-25