Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad yta

Indikator SE. 1.4. 3

Nyckeltalet visar andelen av kommunens yta som är skyddad i form av naturreservat eller biotopskydd.

Andel av kommunens yta som är skyddad

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
4,6 % (2022)
Utgångsvärde:
2,3 % (2010)

Kommentar

Den skyddade ytan i kommun finns framförallt i form av naturrreservat. De senaste åren har flera statliga och kommunala naturreservat bildats.

Uppdaterad: 2023-09-06