Gå direkt till sidans innehåll

Antal naturreservat

Indikator SE. 1.4. 2

Totalt antal naturreservat i kommunen, både statliga och kommunala

Rad-id Datum Värde

0

2010

28

1

2011

34

2

2012

36

3

2013

38

4

2014

42

5

2015

48

6

2016

51

7

2017

52

8

2018

53

9

2019

56

10

2020

57

11

2021

58

12

2022

63

13

2023

64

Datakälla: SCB

Kommentar

Inom kommunen finns en variationsrik natur med mycket sällsynta arter. Det har gjort att det finns mycket höga naturvärden att skydda och många naturreservat i kommunen. De senaste åren har flera nya naturreservat bildats.

Uppdaterad: 2024-01-25