Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad yta

Indikator SE. 1.4. 3

Nyckeltalet visar andelen av kommunens yta som är skyddad i form av naturreservat eller biotopskydd.

Andel av kommunens yta som är skyddad

Rad-id Datum Värde (%)

0

2010

2,3

1

2011

2,8

2

2012

2,9

3

2013

2,9

4

2014

3,1

5

2015

3,5

6

2016

3,8

7

2017

3,8

8

2018

3,9

9

2019

4,1

10

2020

4,4

11

2021

4,5

12

2022

4,6

Datakälla: SCB

Kommentar

Den skyddade ytan i kommun finns framförallt i form av naturrreservat. De senaste åren har flera statliga och kommunala naturreservat bildats.

Uppdaterad: 2023-09-06