Sol och strålning

Antalet årliga fall av hudcancer fortsätter att öka i Skåne och antalet fall är högre än genomsnittet i Sverige. Därför är det viktigt att uppmärksamma problemet.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige. Radon är en gas som kan finnas i berggrunden eller i byggnadsmaterialet blåbetong.

Indikatorer

Fall med hudcancer

Indikator SE.3.6.1

Antalet hudcancer fall per år inom Kristianstads kommun

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2006
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.