Förorenade områden

Det finns gamla föroreningar i mark och byggnader att ta hand om, till exempel där industrier och bensinstationer har legat. Det finns tjugotre förorenade områden i kommunen som har en hög riskklass. Det är viktigt att föroreningar från sådana områden inte sprids vidare till grundvatten och ytvatten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.