Förorenade områden

Det finns gamla föroreningar i mark och byggnader att ta hand om, till exempel där industrier och bensinstationer har legat. Det finns 52 förorenade områden i kommunen som har en hög riskklass (Riskklass 1; 2 st och Riskklass 2; 50 st). Det är viktigt att föroreningar från sådana områden inte sprids vidare till grundvatten och ytvatten.

Indikatorer

Förorenade områden

Indikator SE.3.4.1

Antal förorenade områden i kommunen med MIFO-klass 1 och 2

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.