Minskad komsumtion av farliga ämnen

Delmål

Tungmetaller i musslor

Delmål SE.3.1.2

Halt av tungmetaller i musslor

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Tungmetaller i slam

Delmål SE.3.1.1

Halt av tungmetaller i slam

Trend:  4 av 4 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.