Gå direkt till sidans innehåll

Förorenade områden

Sanering av tidigare kemtvättstomt på Långebro Foto: Susanne Weidemanis
Sanering av tidigare kemtvättstomt på Långebro Foto: Susanne Weidemanis
Indikator SE. 3.4. 1

Kristianstads kommun ska aktivt arbeta med att förebygga att föroreningar sprids från förorenade områden, förorenade massor och byggnader. Åtgärder ska prioriteras för de förorenade områden som har fått riskklass 1-2 i länsstyrelsens MIFO inventering.

Nyckeltalet visar statistik för hur många områden som Länsstyrelsen klassat som mest förorenade i kommunen. Det innebär att områden är klassade med risklass 1 eller 2 enligt en nationell metodik för inventering av förorenade områden.
Klass 1: Föroreningarna innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön
Klass 2: Föroreningarna innebär stor risk för människors hälsa och miljön

Antal förorenade områden i kommunen med MIFO-klass 1 och 2

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal)

0

Totalt riskklass 1+2

2012

25

1

Totalt riskklass 1+2

2016

45

2

Totalt riskklass 1+2

2020

45

3

Totalt riskklass 1+2

2021

46

4

Risklass 1

2012

5,0

5

Risklass 1

2016

3,0

6

Risklass 1

2020

1,0

7

Risklass 1

2021

1,0

8

Riskklass 2

2012

20

9

Riskklass 2

2016

42

10

Riskklass 2

2020

46

11

Riskklass 2

2021

47

Datakälla: Länsstyrelsen i Skåne

Kommentar

År 2012 sanerades gasverkstomten i Kristianstad. den var en de mest förorenade fastigheterna i kommun. År 2016 inleddes saneringen av den gamla kemtvättstomten på Långebro. Det innebär att ett av de mest förorenade områdena i Skåne saneras. Eftersom fler förorenade områden har inventerats sedan år 2012 har vi nu större kunskaper om hur allvarliga föroreningarna är. Det gör att det nu är betydligt fler områden som nu ingår i riskklass 2.

Totalt finns det cirka 490 potentiellt förorenade områden i kommunen. Med potentiellt förorenat menas att man har konstaterat att det funnits en miljöfarlig verksamhet på fastigheten, men det har inte gjorts någon provtagning som visar hur förorenad marken är.

Uppdaterad: 2022-05-12