Gå direkt till sidans innehåll

Inköp av ekologiska livsmedel

Indikator SE. 3.2.2. 1

När Kristianstads kommun köper in livsmedel ska man beakta hur det är producerat och vilken miljöbelastning det orsakat samt så långt som möjligt köpa närproducerat.
Ett sätt att bidra till att målet nås är att köpa ekologiskt producerade livsmedel.

Andel ekologiska livsmedel av kommunens livsmedelsinköp

Rad-id Datum Värde (%)

0

2003

4,1

1

2005

3,6

2

2007

8,8

3

2009

11

4

2011

13

5

2012

18

6

2013

27

7

2014

37

8

2015

35

9

2016

43

10

2017

37

11

2018

41

12

2019

42

13

2020

43

14

2021

42

15

2022

41

Datakälla: Kostenheten, barn och utbildningsförvaltningen

Kommentar

Andelen inköp av ekologiska produkter till offentliga kök har ökat de senaste åren. Det vanligaste är att kommuner köper in ekologiska mejeriprodukter. Även i Kristianstads kommun började de ekologiska inköpen med mejerivaror. Andra exempel utöver mejeriprodukter är pannkakor, nötfärs och delar av spannmål -, fisk- och grönsakssortimentet. Det finns regler som styr offentlig upphandling. Enligt reglerna går det bra att ställa krav på ekologiska produkter. Däremot får kommunen inte ställa krav på att varor ska vara närproducerade.

Uppdaterad: 2023-01-24