Gå direkt till sidans innehåll

Klimatanpassing - genomförda åtgärder

Indikator SE. 4.1. 4

För att skapa förutsättningar för hållbar planering är det viktigt att anpassa samhället till klimatförändringar. Utan klimatanpassning riskerar stora värden att förloras. Att planera för klimatanpassning och genomföra åtgärder kan därför ses som resurshushållning både för enskilda och det allmännas intressen. I den bebyggda miljön är de största riskerna med klimatförändringar kopplade till översvämningsrisker och höjd havsnivå.
För att skydda Kristianstad mot översvämningar byggs skyddsvallar och pumpstationer.

Sträcka skyddsvallar som färdigställts i skyddet av Kristianstad.

Datakälla: Kommunledningskontoret
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2006
Senaste värdet:
0 km (2022)
Utgångsvärde:
2,125 km (2006)

Kommentar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut Kristianstad som ett område i Sverige med betydande översvämningsrisk. Bostäder för tusentals personer och flera viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämning om ingenting görs. Därför bygger Kristianstads kommun skyddsvallar, pumpstationer och dagvattendiken som skydd för staden. Projektet beräknas vara färdigt år 2025 och kostnaden bedöms till mer än en halv miljard kronor.

De vallar som ska byggas de kommande åren är Hammarslundsvallen, södra Hedentorp, Långebro/Bomgatan och norra Hedentorp. Totalt ska det bli en knapp mil med skyddsvallar.

När projektet är färdigt ska sex kraftfulla pumpstationer stå beredda att pumpa ut vatten från staden. Den största stationen, Pynten, projekteras under 2017 och ska när den är färdig klara av att pumpa minst 8-10 kubikmeter vatten per sekund ut i Hammarsjön.

Uppdaterad: 2022-05-17