Gå direkt till sidans innehåll

Klimatanpassing - genomförda åtgärder

Indikator SE. 4.1. 4

För att skapa förutsättningar för hållbar planering är det viktigt att anpassa samhället till klimatförändringar. Utan klimatanpassning riskerar stora värden att förloras. Att planera för klimatanpassning och genomföra åtgärder kan därför ses som resurshushållning både för enskilda och det allmännas intressen. I den bebyggda miljön är de största riskerna med klimatförändringar kopplade till översvämningsrisker och höjd havsnivå.
För att skydda Kristianstad mot översvämningar byggs skyddsvallar och pumpstationer.

Sträcka skyddsvallar som färdigställts i skyddet av Kristianstad.

Rad-id Mätområde Datum Värde (km)

0

Total sträcka vallar

2002

0,42

1

Total sträcka vallar

2003

0,42

2

Total sträcka vallar

2004

1,62

3

Total sträcka vallar

2005

1,675

4

Total sträcka vallar

2006

2,125

5

Total sträcka vallar

2007

3,175

6

Total sträcka vallar

2008

3,175

7

Total sträcka vallar

2009

3,175

8

Total sträcka vallar

2010

3,175

9

Total sträcka vallar

2011

3,675

10

Total sträcka vallar

2012

3,675

11

Total sträcka vallar

2013

3,675

12

Total sträcka vallar

2014

3,675

13

Total sträcka vallar

2015

3,675

14

Total sträcka vallar

2016

4,325

15

Total sträcka vallar

2017

0

16

Total sträcka vallar

2018

0

17

Total sträcka vallar

2019

0

18

Total sträcka vallar

2020

0

19

Total sträcka vallar

2021

0

20

Total sträcka vallar

2022

0

21

Sträcka byggd under året

2002

0,42

22

Sträcka byggd under året

2003

0,42

23

Sträcka byggd under året

2004

1,2

24

Sträcka byggd under året

2005

0,055

25

Sträcka byggd under året

2006

0,45

26

Sträcka byggd under året

2007

1,05

27

Sträcka byggd under året

2008

0

28

Sträcka byggd under året

2009

0

29

Sträcka byggd under året

2010

0

30

Sträcka byggd under året

2011

0,5

31

Sträcka byggd under året

2012

0

32

Sträcka byggd under året

2013

0

33

Sträcka byggd under året

2014

0

34

Sträcka byggd under året

2015

0

35

Sträcka byggd under året

2016

0,75

36

Sträcka byggd under året

2017

0

37

Sträcka byggd under året

2018

0

38

Sträcka byggd under året

2019

0

39

Sträcka byggd under året

2020

0

40

Sträcka byggd under året

2021

0

41

Sträcka byggd under året

2022

0

Datakälla: Kommunledningskontoret

Kommentar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut Kristianstad som ett område i Sverige med betydande översvämningsrisk. Bostäder för tusentals personer och flera viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämning om ingenting görs. Därför bygger Kristianstads kommun skyddsvallar, pumpstationer och dagvattendiken som skydd för staden. Projektet beräknas vara färdigt år 2025 och kostnaden bedöms till mer än en halv miljard kronor.

De vallar som ska byggas de kommande åren är Hammarslundsvallen, södra Hedentorp, Långebro/Bomgatan och norra Hedentorp. Totalt ska det bli en knapp mil med skyddsvallar.

När projektet är färdigt ska sex kraftfulla pumpstationer stå beredda att pumpa ut vatten från staden. Den största stationen, Pynten, projekteras under 2017 och ska när den är färdig klara av att pumpa minst 8-10 kubikmeter vatten per sekund ut i Hammarsjön.

Uppdaterad: 2022-05-17