Gå direkt till sidans innehåll

Minskade utsläpp av växthusgaser

Delmål SE. 5. 1

Idag finns en bred enighet om att utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt för att den globala uppvärmningen ska begränsas. Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser
i atmosfären stiger allt mer eftersom de globala utsläppen ökar. För att temperaturhöjningen ska vara möjlig att begränsa till två grader behöver de globala växthusgasutsläppen mer än halveras till år 2050 jämfört med år 1990.

Uppdaterad: 2024-01-17