Produktion av förnybar energi

Delmål

Förnybar energiproduktion

Delmål SE.5.3.1
Trend:  6 av 6 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.