Minskad försurning

Delmål

Utsläpp av försurande ämnen

Delmål SE.5.6.2

Utsläpp av försurande svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak ska minska.

Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.