Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av försurande ämnen

Delmål SE. 5.6. 2

Utsläpp av försurande svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak ska minska.

Nedfall av försurande ämnen har lett till försurning av mark och vatten i stora delar av Sverige. Försurningen påverkar växter och djur och bidrar till att material vittrar sönder. Även människans hälsa kan påverkas negativt, exempelvis av dricksvatten från försurade brunnar.

De ämnen som bidrar till försurningen är svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. De kommer från utsläpp framför allt från väg- och sjötrafik, värme- och elkraftverk, industrier samt jordbruk.
Skogsbruk bidrar till försurning, både genom tillväxt och skörd. En ökad efterfrågan på biobränsle har gjort att uttag av hela träd har blivit vanligare. Detta kan leda till ökad markförsurning om det inte sker på rätt sätt.
Nu presenteras 2020 års uppgifter, uppgifter för 2021 väntas bli tillgängliga i slutet av juni 2023.
I Kristianstads kommun finns det kalkrik bergrund i stora delar av kommunen som motverkar försurning. Det har gjort att försurning är begränsad till de nordöstra kommundelarna.

Uppdaterad: 2024-01-16