Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala naturreservat

Indikator SE. 1.4. 1

Nyckeltalet visar antalet kommunala naturreservat i Kristianstads kommun. Kristianstads kommun ska fram till år 2025 i genomsnitt skydda minst ett naturområde vartannat år genom kommunal reservatbildning.

Antal områden i kommunens som skyddats som kommunala naturreservat.

Rad-id Kommunala naturreservat Senaste värdet (antal) Datum

0

Total

 6

2023

1

Antal nybildade naturreservat

 0

2023

Datakälla: SCB, Naturvårdsverket

Kommentar

De flesta naturreservaten är statliga. Sex är kommunala reservat: Degeberga backar, Årummet, Sånnarna, Horna sandar, Mosslunda samt Södra Äspet.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-25