Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala naturreservat

Indikator SE. 1.4. 1

Nyckeltalet visar antalet kommunala naturreservat i Kristianstads kommun. Kristianstads kommun ska fram till år 2025 i genomsnitt skydda minst ett naturområde vartannat år genom kommunal reservatbildning.

Antal områden i kommunens som skyddats som kommunala naturreservat.

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal)

0

Total

2011

1

1

Total

2012

1

2

Total

2013

1

3

Total

2014

1

4

Total

2015

3

5

Total

2016

4

6

Total

2017

5

7

Total

2018

5

8

Total

2019

5

9

Total

2020

5

10

Total

2021

6

11

Total

2022

6

12

Total

2023

6

13

Antal nybildade naturreservat

2011

1

14

Antal nybildade naturreservat

2012

0

15

Antal nybildade naturreservat

2013

0

16

Antal nybildade naturreservat

2014

0

17

Antal nybildade naturreservat

2015

2

18

Antal nybildade naturreservat

2016

1

19

Antal nybildade naturreservat

2017

1

20

Antal nybildade naturreservat

2018

0

21

Antal nybildade naturreservat

2019

0

22

Antal nybildade naturreservat

2020

0

23

Antal nybildade naturreservat

2021

0

24

Antal nybildade naturreservat

2022

0

25

Antal nybildade naturreservat

2023

0

Datakälla: SCB, Naturvårdsverket

Kommentar

De flesta naturreservaten är statliga. Sex är kommunala reservat: Degeberga backar, Årummet, Sånnarna, Horna sandar, Mosslunda samt Södra Äspet.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-25