Gå direkt till sidans innehåll

Tungmetaller i slam

Delmål SE. 3.1. 1

Halt av tungmetaller i slam

Många av de produkter som används i samhället hamnar till slut i en eller annan form i avloppet och förs vidare till avloppsreningsverken. Från ledningar, produkter och material lossnar dessutom små mängder av metaller som till slut fastnar i avloppsslammet i reningsverken. Om växtnäringen i slammet ska återföras till åkermark får inte slammet innehålla skadliga mängder av metaller och miljögifter.

Uppdaterad: 2023-03-06