Gå direkt till sidans innehåll

Fall med hudcancer

Indikator SE. 3.6. 1

Antalet årliga fall av hudcancer fortsätter att öka i Skåne. Den främsta orsaken till hudcancer är exponering för ultraviolett strålning. För att vända trenden krävs förändring av människors livsstil och attityder kring exempelvis utseende och solning. Barn och ungdomar är känsligast för solexponering. Eftersom barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolmiljö har vi som kommun ansvar för att skapa utemiljöer som erbjuder solsäkra alternativ för lek och andra aktiviteter.

Antalet hudcancer fall per år inom Kristianstads kommun

Rad-id Hudcancer fall Senaste värdet (personer) Datum

0

Totalt

 110

2019

1

Malignt Melanom

 60

2019

2

Hudcancer

 54

2019

Datakälla: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Kommentar

Ordet cancer är ett samlingsnamn på många olika sjukdomstillstånd som har det gemensamt att en cell av någon anledning börjar ohämmad dela sig som ett resultat av mutationer. Cancerceller kännetecknas av att de förutom att dela sig, stimulerar sin egen tillväxt, tillväxten av blodkärl i tumören samt att cellen vägrar att dör. Elakartade tumörer kallas maligna och godartade benigna. Det är ungefär lika många män och kvinnor som drabbas av cancer men det skiljer sig åt vilken sorts cancer det är. Cancer kan utvecklas i de flesta typer av celler i vår kropp.

Dödligheten i cancer har sjunkit under de senaste 40 åren och överlevnaden efter diagnos har ökat bland annat tack vore möjligheter till en tidig diagnos. Samtidigt har antalet diagnostiserade fall ökat. En av anledningarna till ökningen kan vara att antalet äldre har ökat samt att den totala folkmängden steg.

Malignt melanom, en av tre cancerformer i huden, har ökat mest de senaste åren i Sverige, och ökat sedan 70-talet. Det är den allvarligaste av de hudcancervarianterna. Några vanliga symptom är att ett födelsemärke börjar förändras, till exempel växa, blöda eller ändra färg. Läkaren kan ställa diagnosen genom att undersöka hudförändringarna. Prognosen att leva efter diagnosen och behandlingen har ökat.

Solens utravioletta strålning ökar risken för Malignt melanom vilket understryker att våra solvanor är av yttersta vikt. Även användning av solarier kan öka risken att få cancer. Sola med måtta och skydda kroppen med kläder är ett bra tips. Man kan också använda solskyddskrämer för att inte bränna sig. Det som var och en kan göra hemma är att regelbundet kontrollera sin kropp på jakt efter olika nya hudförändringar samt förändringar i befintliga pigmentfläckar. Att använda spegel kan vara till hjälp.

Uppdaterad: 2021-02-25