Gå direkt till sidans innehåll

Fall med hudcancer

Indikator SE. 3.6. 1

Antalet årliga fall av hudcancer fortsätter att öka i Skåne. Den främsta orsaken till hudcancer är exponering för ultraviolett strålning. För att vända trenden krävs förändring av människors livsstil och attityder kring exempelvis utseende och solning. Barn och ungdomar är känsligast för solexponering. Eftersom barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolmiljö har vi som kommun ansvar för att skapa utemiljöer som erbjuder solsäkra alternativ för lek och andra aktiviteter.

Antalet hudcancer fall per år inom Kristianstads kommun

Rad-id Mätområde Datum Värde (personer)

0

Totalt

2002

52

1

Totalt

2003

46

2

Totalt

2004

63

3

Totalt

2005

56

4

Totalt

2006

74

5

Totalt

2007

70

6

Totalt

2008

68

7

Totalt

2009

66

8

Totalt

2010

66

9

Totalt

2011

86

10

Totalt

2012

89

11

Totalt

2013

100

12

Totalt

2014

83

13

Totalt

2015

74

14

Totalt

2016

100

15

Totalt

2017

100

16

Totalt

2018

96

17

Totalt

2019

110

18

Hudcancer

2002

32

19

Hudcancer

2003

32

20

Hudcancer

2004

47

21

Hudcancer

2005

39

22

Hudcancer

2006

56

23

Hudcancer

2007

46

24

Hudcancer

2008

44

25

Hudcancer

2009

45

26

Hudcancer

2010

45

27

Hudcancer

2011

52

28

Hudcancer

2012

58

29

Hudcancer

2013

59

30

Hudcancer

2014

47

31

Hudcancer

2015

48

32

Hudcancer

2016

49

33

Hudcancer

2017

60

34

Hudcancer

2018

55

35

Hudcancer

2019

54

36

Malignt Melanom

2002

20

37

Malignt Melanom

2003

14

38

Malignt Melanom

2004

16

39

Malignt Melanom

2005

17

40

Malignt Melanom

2006

18

41

Malignt Melanom

2007

24

42

Malignt Melanom

2008

24

43

Malignt Melanom

2009

21

44

Malignt Melanom

2010

21

45

Malignt Melanom

2011

34

46

Malignt Melanom

2012

31

47

Malignt Melanom

2013

41

48

Malignt Melanom

2014

36

49

Malignt Melanom

2015

26

50

Malignt Melanom

2016

54

51

Malignt Melanom

2017

42

52

Malignt Melanom

2018

41

53

Malignt Melanom

2019

60

Datakälla: Cancerregistret, Socialstyrelsen

Kommentar

Ordet cancer är ett samlingsnamn på många olika sjukdomstillstånd som har det gemensamt att en cell av någon anledning börjar ohämmad dela sig som ett resultat av mutationer. Cancerceller kännetecknas av att de förutom att dela sig, stimulerar sin egen tillväxt, tillväxten av blodkärl i tumören samt att cellen vägrar att dör. Elakartade tumörer kallas maligna och godartade benigna. Det är ungefär lika många män och kvinnor som drabbas av cancer men det skiljer sig åt vilken sorts cancer det är. Cancer kan utvecklas i de flesta typer av celler i vår kropp.

Dödligheten i cancer har sjunkit under de senaste 40 åren och överlevnaden efter diagnos har ökat bland annat tack vore möjligheter till en tidig diagnos. Samtidigt har antalet diagnostiserade fall ökat. En av anledningarna till ökningen kan vara att antalet äldre har ökat samt att den totala folkmängden steg.

Malignt melanom, en av tre cancerformer i huden, har ökat mest de senaste åren i Sverige, och ökat sedan 70-talet. Det är den allvarligaste av de hudcancervarianterna. Några vanliga symptom är att ett födelsemärke börjar förändras, till exempel växa, blöda eller ändra färg. Läkaren kan ställa diagnosen genom att undersöka hudförändringarna. Prognosen att leva efter diagnosen och behandlingen har ökat.

Solens utravioletta strålning ökar risken för Malignt melanom vilket understryker att våra solvanor är av yttersta vikt. Även användning av solarier kan öka risken att få cancer. Sola med måtta och skydda kroppen med kläder är ett bra tips. Man kan också använda solskyddskrämer för att inte bränna sig. Det som var och en kan göra hemma är att regelbundet kontrollera sin kropp på jakt efter olika nya hudförändringar samt förändringar i befintliga pigmentfläckar. Att använda spegel kan vara till hjälp.

Uppdaterad: 2021-02-25