Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt odlad jordbruksmark

Indikator SE. 3.2.1. 2

Användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruk och hushåll ska minska i kommunen. Inom KRAV-certifierad odling eller djuruppfödning används inga kemiska bekämpningsmedel. Nyckeltalet visar arealen ekologiskt odlad mark i kommunen.

Ekologiskt odlad jordbruksmark i Kristianstads kommun (hektar)

Datakälla: Jordbruksverkets statistikdatabas.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
4159 hektar (2022)
Utgångsvärde:
1278 hektar (2006)

Kommentar

Den ekologiskt odlade markytan i kommunen ökar men står än så länge bara för en liten del av den totala jordbruksarealen i kommunen.

Kontakt
Uppdaterad: 2023-09-06