Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt odlad jordbruksmark

Indikator SE. 3.2.1. 2

Användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruk och hushåll ska minska i kommunen. Inom KRAV-certifierad odling eller djuruppfödning används inga kemiska bekämpningsmedel. Nyckeltalet visar arealen ekologiskt odlad mark i kommunen.

Ekologiskt odlad jordbruksmark i Kristianstads kommun (hektar)

Rad-id Mätområde Datum Värde (hektar)

0

Totalt

1999

644,0

1

Totalt

2005

947,0

2

Totalt

2006

1278

3

Totalt

2007

1223

4

Totalt

2008

1320

5

Totalt

2009

1622

6

Totalt

2010

1421

7

Totalt

2011

1428

8

Totalt

2012

1896

9

Totalt

2014

2796

10

Totalt

2015

3021

11

Totalt

2016

3267

12

Totalt

2017

4005

13

Totalt

2018

4478

14

Totalt

2019

4383

15

Totalt

2020

4173

16

Totalt

2021

4268

17

Totalt

2022

4159

18

Betesmark

1999

74,90

19

Betesmark

2005

216,0

20

Betesmark

2006

351,0

21

Betesmark

2007

409,0

22

Betesmark

2008

240,0

23

Betesmark

2009

400,0

24

Betesmark

2010

384,0

25

Betesmark

2011

366,0

26

Betesmark

2012

573,0

27

Betesmark

2014

835,0

28

Betesmark

2015

953,0

29

Betesmark

2016

862,0

30

Betesmark

2017

1122

31

Betesmark

2018

1232

32

Betesmark

2019

1233

33

Betesmark

2020

1241

34

Betesmark

2021

1338

35

Betesmark

2022

1315

36

Åkermark

1999

569,0

37

Åkermark

2005

731,0

38

Åkermark

2006

927,0

39

Åkermark

2007

814,0

40

Åkermark

2008

1080

41

Åkermark

2009

1222

42

Åkermark

2010

1037

43

Åkermark

2011

1062

44

Åkermark

2012

1323

45

Åkermark

2014

1962

46

Åkermark

2015

2068

47

Åkermark

2016

2405

48

Åkermark

2017

2883

49

Åkermark

2018

3246

50

Åkermark

2019

3151

51

Åkermark

2020

2932

52

Åkermark

2021

2931

53

Åkermark

2022

2844

Datakälla: Jordbruksverkets statistikdatabas.

Kommentar

Den ekologiskt odlade markytan i kommunen ökar men står än så länge bara för en liten del av den totala jordbruksarealen i kommunen.

Kontakt
Uppdaterad: 2023-09-06