Gå direkt till sidans innehåll

God kvalitet på grundvattnet

Delmål SE. 2. 1

Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet. I jordbruksområden förekommer exempelvis bekämpningsmedel och nitrat i grundvattnet.

Uppdaterad: 2023-03-06