Gå direkt till sidans innehåll

God vattenstatus sjöar och vattendrag

Delmål SE. 2. 4

Hanöbuktens kustvatten samt sjöar och vattendrag i Kristianstads kommun ska ha en god ytvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Det innebär god status för artsammansättning, kemiska och fysikaliska förhållanden.
God vattenstatus ska vara uppnådd senast år 2027 för Forsakarsbäcken (Igelgrop), Segesholmsån, Vinneå och Vramsån.

Lokalt behövs det framförallt åtgärder för att nå en god status i vattendragen. Det beror bland annat på problem med för hög näringsbelastning eller att vattendraget har påverkats fysiskt. De större vattendrag i kommunen som har god status är Julebodaån och Mjöån. Helgeå och Bivarödsån har otillfredställande status på grund av kontinuitetsproblem. Forsakarsbäcken, Segesholmsån, Vinneå och Vramsån, och har alla måttlig status främst på grund av övergödning. När det gäller klassning av sjöar så har Ivösjön god status och Hammarsjön måttlig status. Oppmannasjön riskerar att få otillfredställande status främst på grund av övergödning.

Uppdaterad: 2022-01-17