Vattenskyddsområden

Generellt sett ökar efterfrågan och därmed påfrestningen på grundvattnet. Grundvattnet i Kristianstads kommun används till dricksvatten, till livsmedelsindustrin och till bevattning av jordbruksmark. För att skydda grundvattnet från föroreningar måste vattenskyddsområden inrättas i anslutning till dricksvattentäkter. Inom vattenskyddsområden gäller särskilda regler som begränsar användningen av kemikalier alternativt att skyddsåtgärder genomförs för att förhindra att föroreningar sprids till grundvattnet.

Delmål

Vattenskyddsområden

Delmål SE.2.2.1

Arbetet pågår för att samtliga kommunala dricksvattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden. Just nu arbetar tekniska förvaltningen med vattenskyddsområdena i Åhus, Degeberga, Maglehem och Tollarp. Därefter ska vattenskyddsområdena revideras efter behov.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.