God kvalitet på grundvattnet

Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet. I jordbruksområden förekommer exempelvis bekämpningsmedel och nitrat i grundvattnet.

Delmål

Nitrathalter i grundvattnet

Delmål SE.2.1.1

Halter av nitrat i grundvattnet.

Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Bekämpningsmedelsrester i grundvattnet

Delmål SE.2.1.2

Halter av bekämpningsmedelsrester i grundvattnet.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.