Gå direkt till sidans innehåll

Bekämpningsmedelsrester i grundvattnet

Delmål SE. 2.1. 2

Halter av bekämpningsmedelsrester i grundvattnet.

Grundvattnet är en viktig tillgång för oss människor som dricksvatten. Tillgången till grundvatten påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan
förorena grundvattnet. Risker i jordbruksområden är till exempel att bekämpningsmedel och nitrat läcker ner till grundvattnet. För att skydda grundvattnet från föroreningar måste aktuella skyddsområden inrättas och alla vara varsamma i områden där föroreningar snabbt kan tränga ner till grundvattnet.

Uppdaterad: 2023-03-06