Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status i sjöar

Indikator SE. 2.4. 2

Det finns 8 st sjöar med den totala yttan på 117 km2 i Kristianstads kommun som har klassats av Vattenmyndigheterna och publicerats i databasen VISS. Klassningen har gjorts för åren 2010-2016 och 2017-2021. Sjöarna är: Ivösjön, Filkesjön, Hammarsjön, Aralövssjön, Oppmannasjön, Råbelövssjön, Raslången och Immeln. 75% av sjöarna har klassats som god eller måttlig ekologisk status.

Klassning av vattenstatus i de större sjöarna i kommunen.

Rad-id Vattenstatus Senaste värdet Datum

0

Total

 8

2021

1

God

 4

2021

2

Måttlig

 2

2021

3

Otillfredställande

 2

2021

Datakälla: VISS -vatteninformationssystem Sverige, stausen uppdateras med 5-6 års mellanrum.

Kommentar

Klassning av sjöar :
God ekologisk status: Araslövssjön, Filkesjön, Hammarsjön och Ivösjön.
Måttligt ekologisk status: Immeln och Raslången.

Oppmannasjön riskerar att få statusen sänkt till otillfredställande status främst på grund av problem med övergödning. I den senaste klassningen har Ivösjön, och klassats med god status.

Uppdaterad: 2022-01-17