Gå direkt till sidans innehåll

Vattenskyddsområden

Delmål SE. 2. 2

Generellt sett ökar efterfrågan och därmed påfrestningen på grundvattnet. Grundvattnet i Kristianstads kommun används till dricksvatten, till livsmedelsindustrin och till bevattning av jordbruksmark. För att skydda grundvattnet från föroreningar måste vattenskyddsområden inrättas i anslutning till dricksvattentäkter. Inom vattenskyddsområden gäller särskilda regler som begränsar användningen av kemikalier alternativt att skyddsåtgärder genomförs för att förhindra att föroreningar sprids till grundvattnet.

Uppdaterad: 2023-03-20