Gå direkt till sidans innehåll

Elanvändning per invånare

Indikator SE. 5.2.1. 3

SCB redovisar statistik med två års fördröjning.

Total användning av el i kommunen fördelad per invånare

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
8,25 MWh/person (2020)
Utgångsvärde:
11,3 MWh/person (1990)

Kommentar

Hushållen står för den största användningen av el i kommunen. De senaste åren har användningen av el haft en minskande trend.

Uppdaterad: 2022-05-17