Gå direkt till sidans innehåll

Elanvändning per invånare

Indikator SE. 5.2.1. 3

SCB redovisar statistik med två års fördröjning.

Total användning av el i kommunen fördelad per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/person)

0

Alla

1990

11,3

1

Alla

2000

12,4

2

Alla

2005

11,8

3

Alla

2006

11,9

4

Alla

2007

11,7

5

Alla

2008

11,4

6

Alla

2009

11,5

7

Alla

2010

12,0

8

Alla

2011

11,1

9

Alla

2012

11,2

10

Alla

2013

10,9

11

Alla

2014

10,3

12

Alla

2015

10,4

13

Alla

2016

10,8

14

Alla

2017

10,8

15

Alla

2018

10,9

16

Alla

2019

10,3

17

Alla

2020

8,25

18

Hushåll

1990

4,32

19

Hushåll

2000

4,20

20

Hushåll

2005

4,39

21

Hushåll

2006

4,43

22

Hushåll

2007

3,92

23

Hushåll

2008

3,99

24

Hushåll

2009

4,10

25

Hushåll

2010

4,44

26

Hushåll

2011

3,97

27

Hushåll

2012

4,08

28

Hushåll

2013

3,92

29

Hushåll

2014

3,39

30

Hushåll

2015

3,68

31

Hushåll

2016

3,76

32

Hushåll

2017

3,78

33

Hushåll

2018

3,79

34

Hushåll

2019

3,50

35

Hushåll

2020

3,59

36

Industri, byggverksamhet

1990

3,03

37

Industri, byggverksamhet

2000

3,73

38

Industri, byggverksamhet

2005

2,63

39

Industri, byggverksamhet

2006

2,67

40

Industri, byggverksamhet

2007

3,40

41

Industri, byggverksamhet

2008

3,24

42

Industri, byggverksamhet

2009

2,37

43

Industri, byggverksamhet

2010

2,41

44

Industri, byggverksamhet

2011

2,01

45

Industri, byggverksamhet

2012

2,06

46

Industri, byggverksamhet

2013

2,06

47

Industri, byggverksamhet

2014

2,13

48

Industri, byggverksamhet

2015

2,12

49

Industri, byggverksamhet

2016

2,18

50

Industri, byggverksamhet

2017

2,28

51

Industri, byggverksamhet

2018

2,29

52

Industri, byggverksamhet

2019

2,07

53

Jordbruk, skogsbuk och fiske

1990

0,58

54

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2000

0,73

55

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2005

0,90

56

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2006

0,90

57

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2007

0,75

58

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2008

0,77

59

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2009

0,84

60

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2010

0,86

61

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2011

0,78

62

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2012

0,85

63

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2013

0,86

64

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2014

0,81

65

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2015

0,84

66

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2016

0,93

67

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2017

0,87

68

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2018

0,93

69

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2019

0,81

70

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2020

0,89

71

Offentlig verksamhet

1990

1,54

72

Offentlig verksamhet

2000

1,68

73

Offentlig verksamhet

2005

1,34

74

Offentlig verksamhet

2006

1,33

75

Offentlig verksamhet

2007

1,33

76

Offentlig verksamhet

2008

1,29

77

Offentlig verksamhet

2009

1,40

78

Offentlig verksamhet

2010

1,39

79

Offentlig verksamhet

2011

1,21

80

Offentlig verksamhet

2012

1,00

81

Offentlig verksamhet

2013

1,27

82

Offentlig verksamhet

2014

1,26

83

Offentlig verksamhet

2015

1,22

84

Offentlig verksamhet

2016

1,77

85

Offentlig verksamhet

2017

1,21

86

Offentlig verksamhet

2018

1,17

87

Offentlig verksamhet

2019

1,13

88

Offentlig verksamhet

2020

1,11

89

Transporter

1990

0,037

90

Transporter

2000

0,026

91

Transporter

2005

0,012

92

Transporter

2006

0,012

93

Transporter

2007

0,026

94

Transporter

2008

0,0080

95

Transporter

2009

0,0099

96

Transporter

2010

0,0099

97

Transporter

2011

0,0100

98

Transporter

2012

0,0077

99

Transporter

2013

0,0030

100

Transporter

2014

0,0050

101

Transporter

2015

0,0060

102

Transporter

2016

0,0100

103

Transporter

2017

0,0050

104

Transporter

2018

0,0050

105

Transporter

2019

0,0040

106

Transporter

2020

0,0040

107

Övriga tjänster

1990

1,78

108

Övriga tjänster

2000

1,99

109

Övriga tjänster

2005

2,45

110

Övriga tjänster

2006

2,52

111

Övriga tjänster

2007

2,31

112

Övriga tjänster

2008

2,11

113

Övriga tjänster

2009

2,78

114

Övriga tjänster

2010

2,84

115

Övriga tjänster

2011

3,16

116

Övriga tjänster

2012

3,16

117

Övriga tjänster

2013

2,76

118

Övriga tjänster

2014

2,68

119

Övriga tjänster

2015

2,55

120

Övriga tjänster

2016

2,77

121

Övriga tjänster

2017

2,68

122

Övriga tjänster

2018

2,73

123

Övriga tjänster

2019

2,74

124

Övriga tjänster

2020

2,66

Datakälla: SCB

Kommentar

Hushållen står för den största användningen av el i kommunen. De senaste åren har användningen av el haft en minskande trend.

Uppdaterad: 2022-05-17