Gå direkt till sidans innehåll

Elanvändning per invånare

Indikator SE. 5.2.1. 3

SCB redovisar statistik med två års fördröjning.

Total användning av el i kommunen fördelad per invånare

Rad-id Samhällssektorer energi Senaste värdet (MWh/person) Datum

0

Alla

 8,25

2020

1

Hushåll

 3,59

2020

2

Övriga tjänster

 2,66

2020

3

Industri, byggverksamhet

 2,07

2019

4

Offentlig verksamhet

 1,11

2020

5

Jordbruk, skogsbuk och fiske

 0,89

2020

6

Transporter

 0,0040

2020

Datakälla: SCB

Kommentar

Hushållen står för den största användningen av el i kommunen. De senaste åren har användningen av el haft en minskande trend.

Uppdaterad: 2022-05-17