Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Indikator SE. 5.2.1. 2

SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.

Energianvändning i hela Kristianstads kommun fördelat per invånare

Datakälla: SCB kommunala energibalanser
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
21,3 MWh/inv (2020)
Utgångsvärde:
31,8 MWh/inv (1990)
Målvärde:
29,3 MWh/inv (2020)

Kommentar

Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.

Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.

Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.

Uppdaterad: 2022-05-17