Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Indikator SE. 5.2.1. 2

SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.

Energianvändning i hela Kristianstads kommun fördelat per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/inv)

0

Alla

1990

31,8

1

Alla

2000

33,5

2

Alla

2005

35,1

3

Alla

2006

34,8

4

Alla

2007

34,5

5

Alla

2008

32,8

6

Alla

2009

32,6

7

Alla

2010

30,9

8

Alla

2012

27,9

9

Alla

2013

27,6

10

Alla

2014

26,5

11

Alla

2015

26,7

12

Alla

2016

27,8

13

Alla

2017

22,9

14

Alla

2018

22,9

15

Alla

2019

21,7

16

Alla

2020

21,3

17

Hushåll

1990

9,00

18

Hushåll

2000

8,85

19

Hushåll

2005

8,98

20

Hushåll

2006

8,82

21

Hushåll

2007

7,85

22

Hushåll

2008

7,64

23

Hushåll

2009

7,90

24

Hushåll

2010

8,40

25

Hushåll

2012

7,65

26

Hushåll

2013

7,37

27

Hushåll

2014

6,74

28

Hushåll

2015

6,83

29

Hushåll

2016

7,07

30

Hushåll

2017

7,02

31

Hushåll

2018

6,85

32

Hushåll

2019

6,52

33

Hushåll

2020

6,37

34

Industri, byggverksamhet

1990

7,42

35

Industri, byggverksamhet

2000

8,12

36

Industri, byggverksamhet

2005

8,70

37

Industri, byggverksamhet

2006

8,70

38

Industri, byggverksamhet

2007

9,40

39

Industri, byggverksamhet

2008

7,88

40

Industri, byggverksamhet

2009

5,50

41

Industri, byggverksamhet

2010

5,50

42

Industri, byggverksamhet

2012

5,01

43

Industri, byggverksamhet

2013

5,19

44

Industri, byggverksamhet

2014

5,41

45

Industri, byggverksamhet

2015

4,96

46

Industri, byggverksamhet

2016

5,30

47

Industri, byggverksamhet

2017

5,59

48

Industri, byggverksamhet

2018

5,56

49

Industri, byggverksamhet

2019

4,95

50

Industri, byggverksamhet

2020

5,05

51

Jordbruk, skogsbuk och fiske

1990

2,03

52

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2000

1,94

53

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2005

1,96

54

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2006

1,90

55

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2007

1,65

56

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2008

1,65

57

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2009

1,60

58

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2010

1,70

59

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2012

1,50

60

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2013

1,53

61

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2014

1,41

62

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2015

1,44

63

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2016

1,52

64

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2017

1,47

65

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2018

1,66

66

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2019

1,59

67

Jordbruk, skogsbuk och fiske

2020

1,66

68

Offentlig verksamhet

1990

3,22

69

Offentlig verksamhet

2000

3,35

70

Offentlig verksamhet

2005

2,49

71

Offentlig verksamhet

2006

2,42

72

Offentlig verksamhet

2007

2,34

73

Offentlig verksamhet

2008

2,10

74

Offentlig verksamhet

2009

2,20

75

Offentlig verksamhet

2010

2,40

76

Offentlig verksamhet

2012

1,76

77

Offentlig verksamhet

2013

2,03

78

Offentlig verksamhet

2014

1,92

79

Offentlig verksamhet

2015

1,89

80

Offentlig verksamhet

2016

1,92

81

Offentlig verksamhet

2017

1,90

82

Offentlig verksamhet

2018

1,87

83

Offentlig verksamhet

2019

1,80

84

Offentlig verksamhet

2020

1,70

85

Transporter

1990

7,97

86

Transporter

2000

8,66

87

Transporter

2005

9,86

88

Transporter

2006

9,70

89

Transporter

2007

10,3

90

Transporter

2008

10,3

91

Transporter

2009

10,7

92

Transporter

2010

8,60

93

Transporter

2012

7,88

94

Transporter

2013

7,87

95

Transporter

2014

7,85

96

Transporter

2015

8,22

97

Transporter

2016

8,50

98

Transporter

2017

8,63

99

Transporter

2018

8,85

100

Transporter

2019

7,87

101

Transporter

2020

7,33

102

Övriga tjänster

1990

2,22

103

Övriga tjänster

2000

2,60

104

Övriga tjänster

2005

3,07

105

Övriga tjänster

2006

3,25

106

Övriga tjänster

2007

3,03

107

Övriga tjänster

2008

3,28

108

Övriga tjänster

2009

4,60

109

Övriga tjänster

2010

4,30

110

Övriga tjänster

2012

4,06

111

Övriga tjänster

2013

3,64

112

Övriga tjänster

2014

3,45

113

Övriga tjänster

2015

3,34

114

Övriga tjänster

2016

3,54

115

Övriga tjänster

2017

3,47

116

Övriga tjänster

2018

3,48

117

Övriga tjänster

2019

3,43

118

Övriga tjänster

2020

3,28

Datakälla: SCB kommunala energibalanser

Kommentar

Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.

Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.

Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.

Uppdaterad: 2022-05-17