Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Indikator SE. 5.2.1. 2

SCB tar fram statistik med två års eftersläpning.

Energianvändning i hela Kristianstads kommun fördelat per invånare

Rad-id Samhällssektorer energi Senaste värdet (MWh/inv) Datum

0

Alla

 21,3

2020

1

Transporter

 7,33

2020

2

Hushåll

 6,37

2020

3

Industri, byggverksamhet

 5,05

2020

4

Övriga tjänster

 3,28

2020

5

Offentlig verksamhet

 1,70

2020

6

Jordbruk, skogsbuk och fiske

 1,66

2020

Datakälla: SCB kommunala energibalanser

Kommentar

Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun år 2016 var 27,85 MWh/invånare.

Medelvärdet för hela landet dras upp av den höga energianvändningen i kommuner med energiintensiv basindustri och av kommuner i norra Sverige som har större uppvärmningsbehov.

Uppgifter för år 2011 saknas eftersom SCB inte kunnat redovisa energianvändning inom industrisektor och inte heller total energianvändning i Kristianstads kommun. En av anledningarna kan vara att något eller några företag hade begärt sekretess för sin energianvändning.

Uppdaterad: 2022-05-17